درآمد نیم میلیارد دلاری طالبان

یافته های یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان درسال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از راه جمع آوری اعانه، و همچنین اخاذی ازبازرگانان و قاچاقچیان مواد مخدر، درآمد داشته اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد این گزارش را برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرده اند.

در این گزارش آمده است که صدها میلیون دلار از پولهایی که به بازسازی و توسعه افغانستان کمک شده است نیز نصیب طالبان شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از این کارشناسان گزارش کرده که براساس برآوردها، طالبان این ۴٠٠ میلیون دلار را تا ماه مارچ/مارس سال گذشته، جمع آوری کرده اند.

٢٧۵ میلیون دلار از این مبلغ، به رهبری طالبان رسیده و بقیه یا به مصرف رسیده و یا هم توسط فرماندهان پایین رده پائین طالبان حیف و میل شده است.

در این گزارش آمده است: این درآمد از تولید کننده گان و قاچاقچیان مواد مخدر، شرکت‌های ساختمانی و حمل و نقل، شرکت های ارائه کننده خدمات موبایل و شرکت‌های استخراج معادن و همچنین پروژه های بازسازی به دست آمده است.

نظر به یافته های این گزارش، تمام این پول ها به کمیسیون مالی طالبان می رود که زیر کنترل رهبری این گروه می باشد.

کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند که بخشش و اعانه های که افراد از جمله قاچاقچیان مواد مخدر به طالبان می دهند یک منبع بزرگ درآمد برای رهبران این گروه می باشد.

در این گزارش از مقامات آیساف در افغانستان نقل شده است که هزینه حملات طالبان سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار است.

در بخشی از این گزارش آمده است، از سال ٢٠٠۶ میلادی به این سو، طالبان موفق شده اند نه تنها هزینه حملات روز افزون خود را فراهم کنند بلکه آمار نشان می دهد که درآمد آنها سال به سال بیشتر هم شده است.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، طالبان توانسته اند از کمک های آمریکا و دیگر کشورها در زمینه توسعه و بازسازی افغانستان درآمدی خوبی داشته باشند.

براساس برآوردها درآمد طالبان از قراردادهایی که برای اجرای پروژها انجام می گیرد، ١٠ تا ٢٠ در صد است.

طالبان معمولا پس از توافق به عدم حمله و یا هم درخواست بخشی از پول اختصاص داده شده برای پروژه های بازسازی و توسعه، سهم خود را به دست می آورند.

گروه مالی آیساف، برآورد کرده که در سه سال گذشته، ٣۶٠ میلیون دلار از یک قرارداد دو میلیارد و ١۶٠ میلیون دلاری یک شرکت حمل و نقل افغانی با ارتش آمریکا، به جیب طالبان رفته است.

/ 0 نظر / 11 بازدید